?>

Què fem

L’Associació OBSERVA neix per garantir que hi hagi una estructura estable de monitoratge del sistema penal per part de la societat civil a Catalunya. El seu objectiu, doncs, és donar suport i garantir el funcionament d’organitzacions, entitats i associacions que tinguin com a finalitat l’estudi i el monitoratge del funcionament del sistema penal i, en especial, del sistema penitenciari, per vetllar i promoure accions pel respecte dels Drets Humans.

Actualment, aquesta tasca es porta a terme, fonamentalment, des de la societat civil, per part del Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI), una eina de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH). Si bé la universitat cobreix satisfactòriament la seva dimensió formativa i dota de la infraestructura necessària, i l’Ajuntament de Barcelona dona suport econòmic des de fa uns anys per cobrir una petita part de les tasques del SIRECOVI, el finançament que l’Observatori obté és insuficient per desenvolupar aquesta tasca fonamental de monitoratge del sistema penal i penitenciari. Aquest treball requereix d’un equip estable de persones expertes per a:

Fer recerca específica -i independent- sobre el funcionament del sistema penal, de forma continuada.

Realitzar visites periòdiques a totes les presons catalanes per entrevistar-se amb persones preses i professionals, en la vigilància de la preservació dels drets fonamentals de les persones privades de llibertat.

Dur a terme derivacions i gestions per a les persones preses que tenen dificultats per accedir a assistència jurídica, mèdica o psicosocial, així com per a donar suport i informació a les seves famílies

Documentar els casos de violència institucional en el sistema penal per a lluitar contra la xifra negra i el negacionisme

Elaborar publicacions i informes que visibilitzin les realitats i problemàtiques en diferents àmbits de la privació de llibertat.

Portar a terme campanyes de conscienciació social, de denúncia i d’incidència política sobre aquests temes.

Per això, des d’OBSERVA apostem com a estratègia actual, dedicar els nostres esforços per aconseguir finançament per ajudar a garantir que l’OSPDH desenvolupi les seves tasques